Eliminació dels punts robí amb làser de CO2

150,00