Eliminació de les berrugues amb làser de CO2

150,00