ELECTROMIOGRAFIA/ELECTRONEUROGRAFIA

Per a què serveix?

És molt útil per a conèixer l’abast de la lesió, perquè determina si el mal es localitza a la mà, el braç, la cama, la cara, etc., o si és més generalitzat i extens. També demostra si es tracta d’una malaltia dels músculs, dels nervis, de la placa motora, de les arrels cervicals, dorsals o lumbosacres, o de la medul·la. L’EMG/ENG és molt sol·licitada per traumatòlegs, neurocirurgians, neuròlegs, rehabilitadors, internistes, pediatres, etc., en el cas de pacients que refereixen feblesa o falta de forces juntament amb dolor local o generalitzat, formiguejos o entumiments en diferents parts del cos, rampes o pèrdua de massa muscular.

 

POTENCIALS EVOCATS SOMATOSENSORIALS

Per a què serveix?

És un test que mesura l’activitat elèctrica que es produeix al cervell com a resposta a diferents estímuls.